Twisto - Získejte 300 Kč za registraci

Centrální registr přestupků – cesta k policejnímu státu

Vzpomínáte si na scénu z filmu Demolition Man, kde Sylvester Stallone, který se po hibernaci probudil do budoucího světa vlády pravdy a lásky, dostával pokuty za „narušení verbálního morálního statutu“?

You have been fined one credit for a violation of the verbal morality statute“, oznámil mu centrální monitorovací systém, jakmile použil na veřejnosti nevhodné slovo. „Buď dobrý“, zněl oficiální pozdrav státní doktríny.

Orwellovskému světu se blížíme. Kamery už máme skoro všude, teď vláda chystá „Centrální registr přestupků“.

Centrální registr přestupků

Ministr Pospíšil navrhuje (viz link na prezentaci dole v tiskovém sdělení ministerstva), aby na nás stát shromažďoval pod dobu sto let naše přestupky a opakované páchání přestupků trestalvězením. Pokud v roce 2013 spácháte přestupek, v roce 2113 vám ho z databáze smažou.

Nedávno jsem zde psal o tom, že můžete dostat pokutu za to, když u vás zazvoní romská rodina, že by si chtěla pronajmout ten byt a vy jim odmítnete byt pronajmout, protože romské rodině ho pronajmout nechcete. Podle Pospíšilem navrhovaného zákona to uděláte opakovaně – a šup s vámi do vězení.

Pojedete popáté tramvají načerno – šup do vězení.

Přistihnou vás opakovaně, jak kouříte na zastávce – šup do vězení.

A vše, co jste spáchali, na vás stát uvidí ve svých databázích.

Až půjdete na úřady zas vyřizovat nějaké lejstro a úřednice se na vás podívá jako na vraha, bude to proto, že uvidí, že jste před 70 lety porušil noční klid, před 60 lety odhodil na zem slupku od banánu a před 10 lety svolal neohlášené shromáždění proti plíživě přicházející totalitě.

Cituji z prezentace ministra Pospíšila z 29.12.2011, za jaké opakované přestupky bychom např. měli jít do vězení.

Trestní postih za opakované páchání přestupků. Přestupky proti veřejnému pořádku – návrh postihnout pro recidivu toho, kdo:

– omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin,

– vzbudí veřejné pohoršení,

– působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích,

– úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením, nebo v pokusu o takové jednání – a to poté, co toto jednání předchozími přestupky přesáhne hranici škody 5 000 korun,

– neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,

– poruší noční klid,

– znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

– poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství

– jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,

– úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním.

 

Někdo možná teď ODS a celé vládě rozpočtové odpovědnosti tleská za chytře utracených 40 milionů. Právo a pořádek! Pokutovat! Evidovat! Zavřít!

Já v tom vidím nástup orwellovského státu. Evidování přestupků půjde snadno zneužít. Na toho si došlápneme, toho zavřem, toho necháme být.

Ruku na srdce: Kdo nikdy nespáchal přestupek? Kdo nikdy nejel načerno, neodklidil včas sníh z chodníku, kdo nikdy špatně nezaparkoval, nejel o 10 km v hodině přes limit, nesvolal neohlášené shromáždění, nezpíval v mládí nahlas cestou z hospody, nemočil v noci u stromu a nevyplivnul žvejkačku na ulici?

Ale i svatí muži, kteří si právě nad mým článkem myslí, že slušný a poctivý občan se přece nemá čeho bát a tak jen ať se bojí přestupkáři, by se měli zamyslet.

Nehájím páchání přestupků. Jen chci, aby přestupky zůstaly tím, čím jsou, tedy přestupky.

Nepřipusťme, aby se z naší země stal – pod jakoukoliv záminkou – policejní stát, který na své občany eviduje úplně vše a sleduje je na každém kroku.

 

Petr Mach je předseda Svobodných, vyšlo na machpetrmach.blog.idnes.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *