Citáty

“Pokuta je daň za to, že člověk udělal něco špatného. Daň je naopak pokuta za to, že člověk udělal něco dobrého.” (Johan Norberg, Globalizace)

“Vláda je jako batole. Neomezená žravost na příjmové straně, nulová odpovědnost na výdajové straně.” (Ronald Reagan)

“Vládní pohled na ekonomiku lze shrnout následovně: Pokud se to hýbe, zdaňme to. Pokud se to stále ještě hýbe, regulujme to. Pokud se to přestane hýbat, dotujme to.” (Ronald Reagan)

“Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních.” (Frédéric Bastiat)

“Suverenní je takové politické společenství, které nad sebou nemá žádnou další autoritu.” (Abraham Lincoln)

“Mnohý platí daně, a neví proč. Mnohý platí daně, a neví nač. Mnohý platí daně, a neví komu.” (Karel Havlíček Borovský)

“Problém socialistů je, že nakonec jim dojdou i peníze druhých.” (Margaret Thatcherová)

“Krást se nemá. Stát totiž nemá rád konkurenci.” (americké lidové rčení)

“Já si nechám, co jsem si vydělal a ty si nech, co sis vydělal. Jestli myslíš, že máš nárok na něco z toho, co jsem si vydělal, vysvětli prosím proč.” (Walter Williams)

“Tu a tam se již v mracích státní regulace začínají objevovat trhliny. Stále více lidí si začíná uvědomovat, že vláda jim nemůže dát nic, co by dříve nevzala někomu jinému – nebo přímo jim samým.” (Henry Hazlitt)

„Že se můžeme naobědvat, to není z dobré vůle řezníka, sládka nebo pekaře, nýbrž proto, že dbají svých vlastních zájmů. Nedovoláváme se jejich lidskosti, nýbrž jejich sobectví, a nikdy jim nevykládáme o svých potřebách, nýbrž o výhodách, které z toho budou mít.“ (Adam Smith)

“Státní pomoc je jako dávat sám sobě krevní transfuzi z levé ruky do pravé a rozlít přitom polovinu krve na podlahu.“ (Peter Schiff)

“Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí.” (Benjamin Franklin)

“Nepotřebujeme efektivnější vládu, potřebujeme, aby se vláda nemíchala do věcí, do kterých nemá.” (Ron Paul)

„Svobodní lidé by nejen měli být ozbrojeni a disciplinovaní, ale měli by mít dostatek zbraní a munice, aby obhájili svoji nezávislost před kýmkoliv, kdo by je chtěl utlačovat, včetně jejich vlády.“ (Georgie Washington)

“Nikdy neustupuj před zlem, ale ještě odvážněji proti němu bojuj.” (Ludwig von Mises)

“Výjimečné vměšování se do života občanů se obecně pokládá za omluvitelné jedině v případě války – to je výjimečný stav. Proto autoritářské režimy ke svojí legitimizaci potřebují vést nějakou válku. Jakoukoli. Obraz nepřítele je tak užitečný, že když nepřítele nemáte, obecně se doporučuje si nějakého vymyslet. Pak totiž může vláda tvrdit, že její ekonomická neschopnost není nekompetentnost, nýbrž že je součástí chytrého důmyslného plánu na boj s nepřítelem – plánu, který ovšem vyžaduje, abychom všichni přinášeli oběti.” (Vítězslav Kremlík)

“Potřeba zachránit lidstvo bývá často pouze převlečenou potřebou vládnout.” (H.L.Mencken)

“Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem, pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory.” (Marcus Tullius Cicero, 55 před n. l.)

“Tento rok se zapíše do historie. Vůbec poprvé zavedl civilizovaný národ úplnou registraci zbraní. Naše ulice budou bezpečnější, naše policie efektivnější a celý svět nás bude následovat vstříc budoucnosti!” (Adolf Hitler, 1935) Pozn. Aneb kdo přišel s tvrdou regulací zbraní.

“V Řecku bere průměrný důchodce 1600 eur, na Slovensku 350. Pokud má ten slovenský vinou zvýšené DPH zachraňovat Řecko, tak to není solidarita, to je perverzní solidarita.” (Richard Sulík)

„Kdyby volby mohly něco změnit, tak už jsou dávno zakázané.“ (Emma Goldman)

“Obhájci svobodného trhu, kteří zároveň obhajují překážky imigraci, nedomýšlejí implikace myšlenek, jež obhajují”. (Murray Rothbard)

„Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na ně dívají, aniž by něco udělali.” (Albert Einstein)

„Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic.” (Edmund Burke)

„Následuj ty, kteří hledají pravdu, ale uteč od těch, kteří ji našli.” (Charlie Chaplin)

“Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.” (Albert Einstein)

„Socialismus je pokus nahradit anarchii trhu a dosáhnout větší rovnosti pomocí společenského plánování. Toto by však vedlo k nesmírnému nárůstu byrokracie moci, jehož následkem by byla nesvoboda a ekonomická stagnace.“ (Max Weber)

„Všechna moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně“ (Lord Acton)

„Je dobře, že lidé nerozumějí tomu, jak funguje bankovní a peněžní systém. Protože kdyby rozuměli, jsem přesvědčen, že do rána by nastala revoluce.“ (Henry Ford)

„Socialista je člověk, který vám dá peníze v nouzi, do které byste se nedostali, kdyby vám je předtím nesebral.“ (lidová slovesnost)

“Nejlepší způsob, jak zničit kapitalistický systém, je zničit měnu.” (V. I. Lenin)

“Žádná zastupitelská demokracie nemůže obstát, jestliže velká část voličů stojí na výplatní listině státu.” (Ludwig von Mises)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *