Nový magazín o VPN a internetové bezpečnosti.

Institut umění – Divadelní ústav

Divadelní ústav byl zřízen v roce 1959 a je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Od roku 2010 je výzkumnou organizací.

Obrázek idu-foto-z-webu.jpg

Rozpočet: 46 000 000

Z toho na platy: 18 000 000

Počet zaměstnanců: 55

Ředitelka: Pavla Petrová

Hospodaření

Úřad hospodaří se státními a evropskými dotacemi. Malé částky také získává prodejem svých publikací.

Činnost

Úřad zaměstnává 55 úředníků a teatrologů. Ústav prezentuje české umění v zahraničí, ale i u nás, vydává publikace, spolupracuje s divadly, v rámci programu Culture také poskytuje poradenství k žádostem o dotace z fondů EU. Hlavním nákladem úřadu kromě platů jsou výlohy na zahraniční cesty. Každoročně jsou podniknuty desítky velmi nákladných zahraničních cest, které rozhodně nutné nejsou. Úřad též vydává čtvrtletník, či spíše občasník, Divadelní revue a další publikace a provozuje knihovnu divadelní literatury a internetovou stránku divadlo.cz.

Hodnocení

Divadla nepotřebují ke své činnosti divadelní ústav a nepotřebují jej ani daňoví poplatníci. Publikace o divadle může vydávat jakýkoliv vydavatel, pokud je o takové publikace zájem. Internetový program divadel může provozovat komerční subjekt nebo jej mohou společně provozovat divadla nekomerčně.

Verdikt

Úřad by měl být zrušen bez náhrady a barokní Manhartský palác v Celetné ulici, kde úřad sídlí, by měl být prodán. Daňoví poplatníci by ušetřili 46 miliónů ročně a další nejméně desítky miliónů by vynesl prodej paláce.

Vyšlo na svobodni.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *