Nový magazín o VPN a internetové bezpečnosti.

Jak chtějí Svobodní bojovat s korupcí

Tak jako v minulých volbách bylo velkým tématem snižování schodku státního rozpočtu (bohužel ne vyrovnání rozpočtu), tak v letošních volbách je tím tématem korupce. Boj s korupcí. Stejně jako minule však má i toto téma svou trhlinu.

Na začátek si dovolím odcitovat advokáta Václava Vlka, který situaci velmi pěkně vystihuje, a já bych to pravděpodobně lépe nenapsal:

„Nejúčinnějším bojem proti korupci je likvidace korupčního prostředí. Toho však nedosáhneme pokusy o zveřejňování majetkových poměrů politiků, politických stran, zprůhlednění veřejných zakázek a jinými postupy směřujícími k dnes tak módní transparentnosti. Mnoho z těchto nástrojů jistě má vedlejší podpůrné a smysluplné účinky, nikdy však nemíří k podstatě problému.

Podstatou je přerozdělování veřejných prostředků v rámci „veřejného blaha“ státními úřady. Čím méně veřejných zakázek bude, tím méně bude korupce (záměrně zde hovořím o korupci z veřejných zakázek – korupce na úřadech při vyřizování žádostí, stížností, podání a povolení je jiná věc). Vytvoření systému, který nebude znamenat, že se budou rozdávat finanční prostředky, respektive omezení rozdávání finančních prostedků na minimum, je skutečně účinným modelem boje proti korupci.“

Strana svobodných občanů tuto skutečnost zdůrazňuje již léta, ovšem (stejně jako vyrovnání rozpočtu místo pouhého snižování schodku) žádné jiné straně se to, jak se říká, „nehodí do krámu“, a proto si vybrali odlehčenou (byť prakticky neúčinnou, v některých ohledech spíše až škodlivou) verzi: „boj s korupcí“.

Svobodní si uvědomují, že s korupcí nelze bojovat. Korupci lze pouze omezit, a to tak, že ji necháme vyhladovět. Aneb kde nic není, tam si ani úplatkem nikdo nepomůže. Naším volebním heslem je „Méně státu, více občanům“, což mj. vyjadřuje i to, že chceme omezit stát. Snížit objem peněz, které protékají státním rozpočtem, tedy snížením jak příjmů (daní), tak i výdajů (vizte dále).

Korupci vymýtit nelze – to bychom museli stát zcela zrušit, ale můžeme ji omezit tím, že odstraníme příležitosti ke korupci:

  1. Zrušíme dotace. Rozhoduje se o cizích penězích a z cizího krev neteče. Žadatel má na dotaci velký zájem (z daní své konkurence si nechá zaplatit investici, čímž získá nad konkurencí významnou výhodu – nezřídka se mu podaří konkurenci finančně zlikvidovat), zatímco úředníkovi je lhostejné, kdo ty peníze dostane – nejsou jeho a z cizího přeci krev neteče. Úplatky jsou zde proto velmi časté.
  2. Zrušíme 26 úřadů. Jak známo, razítka dávají moc. Omezením byrokracie, omezením razítek, které ovlivňují životy lidí, ubude i situací, které jsou mnohdy řešeny úplatkem, protože bez razítka to nejde. Těmito 26 úřady nekončíme, ale naopak začínáme! Po nich budou následovat další.
  3. Budeme odstraňovat škodlivé regulace. Velmi mnoho regulací pokřivuje trh, zavádí selektivní omezení činností apod. Při činnostech kontrolních orgánů, které jsou nezbytné, aby kontrolovaly dodržování regulací, se naskýtá další příležitost k úplatkům, a to při neplnění regulací. Odstranění regulací navíc vytvoří na trhu férové konkurenční podmínky, čímž podpoří vstup nových podnikatelů do daných oborů.
  4. Omezíme pravomoci politiků. Politici si šijí zákony na míru – někdy sobě, ale častěji dobře organizovaným zájmovým skupinám. Bylo by naivní si myslet, že to pro ně dělají nezištně. Zavedeme lidové veto, což je mechanismus přímé demokracie, který umožňuje vyvolat referendum o zákonu, který schválí parlament. Lidovým vetem tak lze vylobbovaný zákon zrušit dříve, než začne platit.
  5. Zavedeme ústavní zákon o vyrovnaném hospodaření. Stát nesmí hospodařit se schodkem (mimo výjimečné situace – válečný konflikt nebo velká přírodní pohroma). Pokud vláda své výdaje neuhlídá, mělo by automaticky dojít k pádu vlády. Schodkové hospodaření podporuje plýtvání v rámci státního aparátu.
  6. Snížíme daně. Když se peníze ušetří, je potřeba o ně okamžitě snížit (vyrovnaný) rozpočet. Nebudou tak vznikat tendence používat přebytkové peníze na „bohulibé“ účely. Tyto peníze se totiž na daních vůbec nevyberou.

Těchto šest bodů má omezení korupce v podstatě jen jako vedlejší efekt (stejně jako je korupce vedlejším efektem současného systému). O to však jsou účinnější. Kousek po kousku totiž likvidují prostředí, kde se korupci daří, kde korupce kvete. Kde není co úplatkem získat, tam není ani důvod uplácet.

Michal Zima je krajským místopředsedou Svobodných a kandidátem ve volbách do Poslanecké sněmovny, vyšlo na svobodní.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *