Nový magazín o VPN a internetové bezpečnosti.

Minimální mzda vysvětlena

Zpřátelený server Reformy.cz pro Vás přeložil video “Minimální mzda vysvětlena (Edgar vykořisťovatel), kde je názorně vysvětleno, jak funguje minimální mzda – komu pomáhá a komu škodí.


Závěrem videa jsou doporučeny tyto knihy, my je také doporučujeme k prostudování každému, kdo si chce rozšířit argumentační schopnosti ohledně minimální mzdy.

Knihy:
Ekonomie v jedné lekci, autor Henry Hanzlitt
Zákon, autor Fréderic Bastiat
Anatomie státu, autor Murray N. Rothbard

4 komentáře


 1. // Odpovědět

  Instruktážní video sice vysvětluje důsledky minimální mzdy, ale vysvělení je pouze jednostranné! Je třeba si uvedomit, že zde míme vnější prostředí a tržní ekonomiku, která každý rok oznamuje výši inflace. To zmnenaná, že ceny pozvolna, někdy skoskopvě, rostou! Stejná ionflace by měla být zaručena také u mezd, včetně té minimální. Zvýšení mezd není vždy kontraproduktivní, jak se nám zde instruktážní video snaží vylíčit, ale má teké pozitivní dopad a to i na majitele jakékoliv továrny! Lidé s vyšším příjmem více utrácejí a utrácejí za produkty, které ty samé továrny vyrábějí! Takže v konečném důsledku se bilance vyrovná. Zvyšování minimální mzdy musí tedy probíhat pozvolna, nikoli skoskově a stejně tak musí pozvolna růst inflace! Jakékoliv urychlení totho procesu vede do pekel! Je třeba si uvědomit, že majitel továrny si krátkodobě sníží svůj příjem, ale existenčně jej to neohrozí, na rozdíl od zaměstnance, který pobírá plat, který mu nestačí na pokrytí základních potřeb! Stejně tak by bylo možno rozebrat podporu v nezaměstnanosti a z toho pramenící růst lidí notoricky neporacujících, což práceschopné pobyvatelstvo dlouho není schopno ekonomicky utáhnout ze svých daní!!!!


 2. // Odpovědět

  Výši mezd by měl určovat volnotržní mechanismus, ne arbitrární rozhodnutí. Ty účinky, takového násilného rozhodnutí, budou spíše negativní, než pozitivní.


 3. // Odpovědět

  Celý zákoník práce včetně minimální mzdy je důsledkem volnotržního mechazizmu. Zaměstnavatel tlačí na zaměstnance a ti si volí zástupce kteří tlačí na zaměstnavatele.


 4. // Odpovědět

  Problémem není nárůst minimální mzdy ve vazbě na inflaci, ale nárůst byrokracie a nízký rozdíl mezi příjmy z různých “sociálních” dávek a minimální mzdou. “Sociální” dávky (s výjimkou starobních důchodů) by měly umožňovat pouhé přežití (prostou reprodukci) zatímco minimální mzda by měla umožnit život obohacený i o dílčí možnosti osobních zájmů(rozšířená reprodukce) a tím i motivaci pracovat.
  Převod výroby do zemí s nižší cenou pracovní síly je cestou do pekel hospodářské krize!!! Hodnota produktu je součtem nákladů na suroviny + nákladů na energie potřebné k vytvoření produktu + nákladů na reprodukci pracovní síly. Zhotovení produktu v zemi s nižšími náklady na reprodukci pracovní síly a následný prodej produktu v zemi s vyššími náklady na reprodukci pracovní síly (tj. za cenu vyšší než je skutečná hodnota produktu) vede k hromadění FIKTIVNÍ NADHODNOTY (zisků) na účtech bank. V okamžiku, kdy výše nahromaděných fiktivních nadhodnot se přiblíží výši reálně nahromaděných nadhodnot dochází ke kolapsu bankovnictví a tím i k ekonomické krizi. To jsou základní zákonitosti ekonomie!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *