Twisto - Získejte 300 Kč za registraci

Nejlepší zdravotní pojišťovna 2015 a 2016

Několik posledních dní se věnuji srovnávání zdravotních pojišťoven v ČR a hledání té nejlepší volby pro mou osobu. Každý měsíc odvádíme povinně tisíce korun do systému zdravotního pojištění. Nestojí za to se zamyslet nad tím, komu peníze posíláme? Existují způsoby, jak alespoň malou část z těchto peněz získat zpátky?

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Češi jsou velmi konzervativní národ a změna zdravotní pojišťovny je pro některé nepředstavitelná věc. Ale zkusme se naučit být těmi náročnými zákazníky a požadovat jen ty nejlepší služby. Jedině naší iniciativou se může na trhu zdravotnictví něco změnit, když přesměrujeme tok našich peněz do firem s lepším morálním kreditem, větší transparentností a bez korupčních skandálů.

Cena zdravotního pojištění je pevně dána zákonem, tudíž si v našem socialistickém systému nemohou pojišťovny konkurovat výší odvodů. Mohou však nabídnout spousty příspěvků na očkování, vitamíny či jiné způsoby prevence. Touto cestou můžeme čerpat nějaké peníze zpátky ze systému.

Na úvod přidám užitečné odkazy a dále budu řadit pojišťovny od nejhorší po nejlepší dle mého subjektivního zhodnocení.

Užitečné odkazy:

Základní informace o pojišťovnách od ProgramyPojistoven.cz – Počty klientů, odkazy na webové stránky, zůstatky na fondech jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Hodnocení pojišťoven z roku 2013 od oZdravotnictví.cz – Rozhovory na téma chronických onemocnění. Porovnání výhod a nevýhod z trochu jiného pohledu. Od roku 2013 se toho tolik nezměnilo, ale novější porovnání od této organizace zatím není.

ZdravotnickýDeník.cz – Další data a informace k říjnu 2014. Na odkazu naleznete například graf s údaji, kolik pojištěnců mají pojišťovny v poměru na počet svých zaměstnanců.

Moje srovnání s komentáři:

Na trhu se momentálně nachází 7 zdravotních pojišťoven, ze kterých můžeme vybírat. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za rok. Nejpozději do 30. června je potřeba poslat žádost o změnu. Od 1. ledna následujícího roku se stanete pojištěncem nové pojišťovny. Tuto změnu je potřeba nejpozději do 8. ledna nahlásit zaměstnavateli. Lékařům stačí tuto změnu nahlásit až při běžné návštěvě ordinace.

7. místo Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Jako první jsem vyřadil pojišťovnu, u které jsem pojištěncem prakticky celý život. U VZP mám skoro celou rodinu a nikdo se moc neohlíží po jiné. Jedná se však o pojišťovnu, která má nejvíce korupčních skandálů, které si můžete jednoduše vyhledat přes Google. U této pojišťovny jsou zaregistrovány 2 třetiny všech občanů a pojišťovna si je tak jistá svým postavením, že jedná často velmi laxně k lékařům i zákazníkům.

V oblasti příspěvků na prevenci se řadí k průměru. Do ledna 2014 (kdy získala půjčku od státu) držela nejméně peněz ze všech pojišťoven na svém zdravotnickém fondu. Což je trochu alarmující, když má plnit závazky k největšímu množství zákazníků.

Výhodou je, že s ní mají smlouvu všechna zdravotnická zařízení, ale když si začnete všímat, tak zjistíte, že ostatní pojišťovny nejsou v tomto ohledu vůbec pozadu a téměř všichni lékaři mají smlouvy se všemi 7 zdravotními pojišťovnami.

Jedná se o pojišťovnu, která stále požaduje pomoc od státu. Doporučuji například článek z února 2014, kdy VZP získala půjčku, kterou pokrývá svou ztrátu. Ztráta VZP dělá kolem 1 miliardy ročně. Mluvčí VZP pan Oldřich Tichý je i přesto velmi nepokorný a tvrdil ještě v březnu 2015, že ani nevěděl, že je OZP zdravotní pojišťovnou, přestože je tu s námi přes 20 let. Trochu smutné, že ani takto významný zaměstnanec nezná konkurenci, které bohužel není tolik na českém přeregulovaném trhu.

Když odvádím zdravotnickou daň, tak chci mít z toho alespoň trochu dobrý pocit. Platba VZP mi dává pocit přesně opačný. Věřím, že při snížení jejího dominantního postavení se mohou začít dít dramaticky pozitivní změny v celém systému.

6. místo Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Tato pojišťovna nabízí pravděpodobně nejmenší počet nasmlouvaných zdravotnických zařízení. Jedná se skutečně o lokální pojišťovnu, která může být vhodná především pro obyvatele Mladé Boleslavi. Může se do ní ze zákona zaregistrovat každý, ale nespatřuji v tom žádnou větší výhodu. Pojišťovna má nejméně klientů a také momentálně nejmenší stav na svém fondu. Z historie víme, že velké pojišťovny často kupují ty menší a podobný osud může čekat i pojišťovnu Škoda.

ZPŠ spolu s VZP jsou jediné pojišťovny, které nepřispívají dárcům krve na vitamíny po každém odběru.

5. místo Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Vojáci nemají v oblasti zdravotnictví svobodu volby a musí být zaregistrováni u této pojišťovny. Pojišťovna má tedy spoustu jistých klientů a není tolik motivována se snažit zlepšovat své služby. Je jedinou pojišťovnou, která si neudělala čas pro rozhovor se serverem oZdravotnictvi.cz a tento přístup už o něčem vypovídá.

Jako libertarián bojuji proti společnostem, které mají státem domluvené obchody (zákazníky), a proto by mi bylo velmi nepříjemné takovou firmu ještě podporovat svými penězi.

Nabízí velmi špatné preventivní programy pro dospělé muže (asi proto, že je to většina jejích zákazníků, kteří nemohou přejít jinam). Dospělé ženy na tom nejsou u této pojišťovny o moc lépe. Naopak nabízí poměrně solidní preventivní programy pro děti, které překonává pouze RBP a ČPZP.

Na rezervním fondu drží nejméně peněz hned po Zaměstnanecké pojišťovně škoda.

4. místo Revírní bratrská pokladna (213)

Tady už jsem začínal uvažovat o registraci. Jedná se o štědrou pojišťovnu, která nabízí ihned po ČPZP největší příspěvky na prevence dětem, ženám i mužům. Je to také pojišťovna, která má nejvíce peněz na fondu k poměru k počtu registrovaných klientů.

Problémem této pojišťovny je její orientace na lokální trh na Moravě. V Praze jsem se občas setkal s tím, že zdravotnické zařízení má smlouvu se všemi pojišťovnami kromě této, čeho bych se určitě obával na prvním místě. Počtem klientů se jedná o druhou nejmenší pojišťovnu a já mám rád přece jenom trochu větší zázemí. V případě, že žijete na Moravě, tak bych podmínky této pojišťovny hlouběji nastudoval a uvažoval o registraci.

3. místo Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211)

Do první trojky se dostala Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Jedná se o druhou největší pojišťovnu, která přesvědčila spoustu celebrit k hezké marketingové kampani. Dlouhodobě tato pojišťovna drží nejvíce peněz na svém fondu a udržuje efektivně nejmenší počet zaměstnanců k poměru na počet klientů.

Server oZdravotnictví.cz o této pojišťovně mluví jako o černém koni českého zdravotnictví a jako jediná pojišťovna si získala ohodnocení jedničkou. Pojišťovna má sofistikované programy na podporu chronicky nemocných pacienty, kteří vyžadují nákladnou péči.

V oblasti preventivních příspěvků se dá zařadit mezi tu lakomější polovinu. Máte zde však velkou a stabilní pojišťovnu, která by se mohla líbit typickému konzervativnímu Čechovi. Oproti VZP netrpí žádnými skandály, pokud odpustíme, že si management dopřál nakoupit nějaké luxusní automobily.

Vazby na stát a ministerstvo vnitra mi nejsou moc příjemné. Z pohledu libertariána upřednostňuji správní radu z lidí ze soukromých subjektů.

2. místo Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Mým vítězem se téměř stala ČPZP. Nabízí bezkonkurenčně největší příspěvky na prevenci pro muže, ženy i děti, ale i pro dárce krve a kostní dřeně. Dlouhodobě udržuje druhý největší stav na rezervních fondech ihned po ZPMČ.

Počtem klientů se jedná o třetí největší pojišťovnu, ale je v těsném závěsu za ZPMČ. V případě úspěšného nákupu RBP by se z této pojišťovny stal dominantní druhý největší hráč na českém trhu.

V pojišťovně má velký vliv český miliardář Tomáš Chrenek, který vlastní několik nemocnic včetně Italské nemocnice v Praze. Vždy rád vidím za firmami nějaké tváře než tiché velké bratry.

Když ČPZP doporučíte dál, získáte 500 korun příspěvek za každého doporučeného člověka.

1. místo Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)

Na rezervním fondu drží zhruba stejné peníze jako RBP. OZP má však skoro dvojnásobek klientů, takže bych uvítal trochu bezpečnější polštář. Na druhou stranu v dnešní době inflace může být naopak výhodnější zbytečně mnoho peněz nedržet a raději je točit.

OZP láká na 1000 korun, pokud zaregistrujete nového pojištěnce, což je největší registrační bonus ze všech pojišťoven. Můžete kamarádovi nabídnout, že se o částku podělíte a přijít si tak na pár stovek k dobru.

OZP nabízí tzv. program Vitakonto, kde sbíráte body, za které můžete získávat zdarma vitamíny, příspěvky na očkování nebo plavání či jiné zajímavé bonusy. Podobný program má i ČPZP a v tomto ohledu bych je zařadil na podobnou úroveň. S Vitakontem je spojený i online přehled všech transakcí, které pojišťovna vykoná. Nebudu předstírat, že mě neoslovila i jejich marketingová kampaň „kolik stojí zdraví“, kde o cenách ve zdravotnictví otevřeně mluví a taková transparentnost se mi líbí.

Velice zajímavou službou, která mě u OZP překvapila je tzv. lékař na telefonu. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu si můžete zavolat nebo napsat na online linku a prokonzultovat Váš problém ještě před návštěvou praktického lékaře. Tuto službu označuji za velmi užitečnou.

Kdo stojí za OZP a jak zdravotní pojišťovny vlastně fungují hezky vysvětluje přímo OZP:

„Zaměstnanecké pojišťovny (tj. všechny mimo VZP) nejsou formálně vlastněny nikým jiným než samy sebou. Při zakládání nové zaměstnanecké pojišťovny figuruje tzv. žadatel o založení, což může být – a obvykle je – soukromá společnost. Mezi zdravotní pojišťovnou a žadatelem o založení však není žádný formální vztah. Kdo za zdravotní pojišťovnou skutečně „stojí“, kdo ji fakticky ovládá, je ovlivněno tím, které subjekty jsou oprávněny nominovat a volit členy správní a dozorčí rady zdravotní pojišťovny. To je vždy z jedné třetiny vláda ČR a ze dvou třetin to jsou největší plátci pojistného do té které zdravotní pojišťovny – zjednodušeně řečeno, jsou to majitelé firem, ve kterých je zaměstnán největší počet pojištěnců dané pojišťovny. V případě ČPZP máte pravdu, že složení správní a dozorčí rady velkým podílem ovlivňují společnosti spojované s podnikatelem Tomášem Chrenkem. OZP byla založena v roce 1993 na žádost Svazu bank a pojišťoven a v roce 2000 se sloučila se STAZPO – Stavební zdravotní pojišťovnou, jejímž zakladatelem byl Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Historicky tedy za OZP stojí zejména velké banky a pojišťovny (např. Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Unicredit, Česká pojišťovna, Raiffeisenbank, Česká národní banka či Kooperativa). Své zástupce ve správní a dozorčí radě OZP má kromě státu Svaz bank a pojišťoven, Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Odborový svaz Stavba.

Ale vzhledem k tomu, že hospodaření zdravotní pojišťovny je velmi přísně řízeno zákony, nemůže z ní mít přímý zisk nikdo.“

Rozhodujícím důvodem, proč jsem se raději rozhodl pro OZP než-li pro ČPZP je jejich komunikace přes emailovou poštu. ČPZP mi na email neodpověděla ani po týdnu, zatímco OZP mi odpověděla do 12 hodin po odeslání emailu. Dalším důvodem bylo, že ČPZP nemá zcela aktuální online seznam svých smluvních lékařů. Já tam nenašel ani svou praktickou lékařku ani zubařku, zatímco obě s nimi smlouvu mají. OZP má svůj seznam lékařů aktuální.

Článek vyšel 2. března 2015 (upraven 6. března 2015, kdy OZP byla přesunuta ze čtvrtého na první místo a byly doplněny nové informace a zkušenosti)

Ladislav Výsmek je autor projektu NEdaním.cz, vyšlo na jeho osobním webu

Doporučujeme také:

Nový Zéland – úvahy nad zdravotnictvím

Singapurský zdravotní a sociální systém

Zdravotnictví bez ministra

45 komentářů


 1. // Odpovědět

  Super srovnani, ale jak pisete u cpzp vlastnikem je vlivny podnikatel, ktery udela to ze nalaka lidi na bonusy a jine a po zruseni konkurence nastavi stejne podminky jako ostatni a bude skudlit. Moc nechapu jak uvadite u OZP pojistovny, ze ma dvojnasobek klientu nez RBP ale v rezervnim fondu tim padem malo. Podle me je vetsi pocet klientu vetsi zaruka likvidity a tudiz neni potreba mit vetsi cash na rezerve. Srovnani je doopravdy super, ale pojistovnu vybirat podle bonusu, ktere stejne nestihneme nebo nemuzeme vybrat je trochu irelevantni. Za celou dobu trvanipojistoven si myslim ze jeste zadna nekrachla, nebo se pletu? Stejne by je stat zachranil:-D


  1. // Odpovědět

   Po jakém zrušení konkurence? Jediný kdo brání konkurenci je stát, který svými zákony neumožňuje pojišťovnám vytvářet libovolné sazby.


  2. // Odpovědět

   Dobrý den,

   když už odvádíme tolik peněz za zdravotní pojištění, můžeme za to mít i lepší standard. Určitě využiju termínu konec června pro změnu pojištovny, od ledna pak lepsi výhody a benefity u OZP. A když převedu celou rodinu, získáme benefity 1000 kč za klienta :-) Už sleduji jejich facebook: https://www.facebook.com/pojistovnaozp

   Díky autorovi za dobré porovnání!


   1. // Odpovědět

    Asi také puju do OZP. Letos přidali na bonusech, asi z toho co si sami pojištěnci zachránili ohlášením zákroků, které nebyli skutečně provedeny, nmebo naschválným vykazováním a úmyslynýma chybama lékařů. Díky tomu OZP pojišťovna ušetřila nemalé peníze.


    1. // Odpovědět

     Ozp mohu doporučit využívím vitakatru a líbí se mi to, jsem u nich několit let a nesetkal jsem se s problémem.


    2. // Odpovědět

     Správná volba OZP je ve všech směrech lepsí výběr pojištovny spousty výhod a přemíra benefitu, kterými si zpříjemníte život i ulehčíte vaší peněžence.


  3. // Odpovědět

   Nevím, kde jste vzal, že peníze z bonusů nemůžete vybrat. v OZP staci poslat účtenku přes formulář a do dvou dnu jsou peníze na účtě. OZP bych neměnila.


   1. // Odpovědět

    Přesně tak OZP bych taky neměnil, výhody benefity naprostá spokojenost.


  4. // Odpovědět

   Jen pro upřesnění – v ČR se za posledních 23 let objevilo cca 25 zdravotních pojišťoven. Především koncem devadesátých let velká většina z nich skončila, část skutečně v nucené správě (např. Hornická, Mendelova,..), část se sloučila se stávajícími pojišťovnami.


 2. // Odpovědět

  V článku nesouhlasím s jedinou věcí a to že přestup lékařům hlasite az pri prakticke prohlídce, protoze obvodnimu lékaři musíte dát tuto změnu vědět hned od doby platnosti, ostatním opravdu az při prohlídce.


  1. // Odpovědět

   Internetové zdroje se shodují na mé verzi.

   “A nakonec je nutné, abyste při příští návštěvě oznámili lékaři změnu pojišťovny.”
   Zdroj: http://finance.idnes.cz/jak-zmenit-pojistovnu-06h-/poj.aspx?c=A140603_2070410_poj_sov

   “Nejpozději při první návštěvě – nebo před jiným plněním hrazeného z pojištění, pokud k němu dojde i bez návštěvy – je potřeba nahlásit změnu také příslušným lékařům.”
   Zdroj: http://www.aktualne.cz/wiki/finance/zmena-zdravotni-pojistovny-jak-zmenit-pojistovnu/r~i:wiki:2194/


 3. // Odpovědět

  Před závorku vytýkám, že jsem klientkou OZP, k níž jsem přešla od ZP Škoda (ZPŠ), a to jen proto, abych měla větší výběr smluvních praktiků.

  Předtím jsem ale 10 let jsem bez problémů “existovala” se ZPŠ v Brně, a to proto, že nemálo smluv má, a hlavně je má s fakultními nemocnicemi, které pokryjí většinu potřebné péče. A kde smlouvu neměla (zubař), ošetřili mě za hotové a ZPŠ mi úhradu bez problémů následně proplatila. Naopak před několika týdny mi jeden specialista sdělil, že mě na určité vyšetření nemůže poslat, neb ho v Brně dělají jen ve fakultních nemocnicích, kam mě od externisty nevezmou, anebo v zařízení, které s OZP smlouvu nemá. Kdybych zůstala u ZPŠ, nebyl to problém :-/.

  Čili neviděla bych to tak černobíle… a zejm. povzdech nad tím, že ZPŠ nedává dárcům krve vitamíny, mi přijde úsměvný, neb jim přispívá 800 Kč ročně na “ozdravné aktivity” – srov. http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2015/balicky, v jejichž rámci lze vitamíny v hodnotě desítek Kč bez problémů zakoupit. Též spolknutí ZPŠ a toho, že má nejméně pojištěnců, bych se vskutku nebála, a to s ohledem na to, že je součástí značky Škoda, kterou vskutku jen tak něco nespolkne :-), a jejími pojištěnci jsou typicky zaměstnanci společnosti Škoda, pro něž jsou typické naprůměrné měsíční příjmy, a tedy i naprůměrné odvody.

  Tím nechci nikoho nabádat, aby se urychleně přehlásil k ZP Škoda :-), jen chci upozornit na JISTOU TENDEČNOST TOHOTO SROVNÁNÍ, kterou jsem sama pro sebe vyhodnotila jen díky své znalosti a zkušenosti s jednou ze srovnávaných pojišťoven. Mějte se proto, lidé, na pozoru ;-).


  1. // Odpovědět

   Shodneme se však na tom, že tato pojišťovna má nejméně nasmlouvaných zdravotnických zařízení.


  2. // Odpovědět

   Určitě se schodneme na tom, že má méně než OZP:-(


 4. // Odpovědět

  Chtěla bych připojit svoji zkušenost s OZP.
  Sice má nasmlouváno s mnohými zařízeními i lékaři, ale její platby za opakované úkony se krátí. Jsem chronicky nemocný klient a potřebuji stálou rhb. Kde jsem dříve nepřetržitě rehabilitovala, mě vezmou 1x max. 2x za rok. Nevyplatím se jim, protože jim pojišťovna krátí částky za opakované úkony. Byl pro mě šok, když mi řekly v nemocnici(ne v nějaké soukr.ambulanci), že mě nevezmou, až za půl roku od poslední rhb návštěvy. Informovala jsem se na OZP, bylo mi sděleno, že mi vše platí, jen neudaly, že jenom v určitých zařízeních a s určitou odborností, kterou si musím sama hlídat. Jinak je vše zpoplatněno bez náhrady proplacení. Také omezené počty nasmlouvaných úkonů a lůžkových dnů v zařízeních se klient nedozví a má smůlu jestli je tem počet již vyčerpán. Byla jsem upozorněna v lázních, že OZP, jediná, neprodlužuje pobyty. Ostatní mí spolubojovníci s Bechtěrevovou nemocí pojištěni u jiných pojišťoven měli možnost prodloužení na 28dnů. To je jen trochu do mlýna, že není jen vše růžové.
  Přeji dobré rozhodnutí se :-).


  1. // Odpovědět

   Dobry den. Je mi samozrejme lito bechteravfo mate, bale i ja maj par pratel, nkterinho bohuzel maji a nepkacoubtu jako vy. Vsichni se snazi zapojit se dobhezneho zivota a dokonce dva nich delaji v lese tezbu. Ozp je dobrabpojistovna napr, kdyz ji porovnak s moji puvodni vzp nabo manzelky ministerstva vnitra. Ale samozrejje jak jde o lazne nebo jiny system parazitovani na systemu vsichni placou, ze tamhleta pojistovna jim umozni dva dny navic. Kdyz zmenite trochu pristup k zivotu a zapojite trochu te sve energie, tak si najdete nekoho, kdo vas nauci jak zada posilit a rehabilitovat sama uvidite, ze se vam to vyrazne zlepsi, ale nebudu vam lhat. Na toto jsou cesi dost lenivy a radeji si jen stezuji. Takze za me ozp asi zatim nej.


   1. // Odpovědět

    To, co jste napsal o lázních a bechtěrevicích svědčí o tom, že vůbec nemáte potuchy o tom, jak hrozná je to nemoc a že těmto lidem lázně skutečně pomáhají. Co se týká lázní, je OZP nejhorší pojišťovna, která platí nejméně a pacient v lázních hodně doplácí. Zřejmě jste zdravý člověk, když nemocný je pro vás parazit, ale i to se u vás může během okamžiku změnit a potom, aŽ budete sám nemocný parazyt, změníte názor na lázně


   2. // Odpovědět

    Miras- přeji vám, abyste byl také nemocný, který parazituje, potom si vzpomenete na svou bezohlednost vůči nemocným,


   3. // Odpovědět

    Mirasi, jestli ta paní s Bechtěrevem je pro tebe parazit, tak ty jsi pro mne hňup. A nejlíp bys udělal, kdyby ses vrátil do své rodné vlasti, ty parazite.


  2. // Odpovědět

   ZA mě z OZP jen dobré zkušenosti, dvě děti, jedna manželka a OK.


 5. // Odpovědět

  OZP je dobrá pojišťovna pro zdravého člověka. Vím to, protože jsem u nich pojištěná od r. 2002. V případě, že potřebujete speciální drahé vyšetření, lékař vás na něj nepošle, protože mu to OZP neproplatí. Lázně a rhb jsou pro chronicky nemocné pacienty potřebné a těmto lidem OZP spolu s jednou menší pojišťovnou přispívá na lázně nejméně ze všech pojišťoven. V Brně nemái s OZP smlouvy spousta specialistů a od roku 2016 jich ještě přibude, jak mají uvedeno v ordinacích.


 6. // Odpovědět

  Vitamínky nebo plavání jsou sice prima, ale daleko daleko důležitější je rozsah proplácené péče. A ten se bohužel u věcí, na něž není nárok ze zákona liší. Ten je třeba prozkoumat a zjistit, jak je pojišťovna schopná a ochotná se postarat o lidi s vážnými a chronickými komplikacemi, na které vitamíny nestačí.


  1. // Odpovědět

   Dobrý den,jen kvůli tomu,že jsem u OZP mi lékařka nenapsala doporučení na vyšetření


 7. // Odpovědět

  Nedovedu posoudit jiné pojišťovny, neboť o začátku, co vznikaly jiné, jsem u OZP. Dokud jsem byl zdravý, bolo to ok. I ze začátku, kdy jsem začal marodit, to šlo. Dnes jsem diabetik a žena má vážné ženské potíže. Najít v Brně lékaře specialistu, který si vás vezme do své péče je velká potíž. Diabetologové odcházejí od OZP, protože odměna od pojišťovny je velmi skromná. A žena má před operací. Kdyby byla u jiné pojišťovně získá i nárok na doléčení. U OZP ne, protože to neprojde přes revizní lékaře pojišťovny. A tak jí lékařka doporučila přejít jinam, neboť jak řekla, platíte si pojištění a u OZP dostáváte nejméně ze všech. I VZP je proti OZP na tom lépe.
  Je mi to líto, ale po tolika letech u OZP hledáme jinou pojišťovnu. Nemáme tolik peněz, abychom si museli léčbu platit sami.
  Souhlasím s tím, že OZP má on-line přístupy, i na mobilu, má příspěvky. Pokud jste zdraví, pak je to zajímavé. Pokud onemocníte, tyto příspěvky jsou vám k ničemu. Potřebujete spíše pojišťovnu, na kterou si můžete spolehnout. A to v posledních letech OZP, bohužel, již není.


  1. // Odpovědět

   Také zrovna vybírám pro celou rodinu jinou pojišťovnu, než je OZP. Zrovna minulý týden mi dětský neurolog syna řekl, že od ledna s nimi neprodlouží smlouvu a že co ví, tak se k tomu chystá poměrně dost lékařů, že s ní mají problémy… byla jsem u OZP od jejího založení, ještě tak před sedmi, osmi lety si lékaři chválili, že mám právě tuhle pojišťovnu, teď se to nějak otáčí… Takže bych ten přechod k OZP ještě zvážila, když to jde jen jednou za rok :(


 8. // Odpovědět

  Bohužel, já OZP za sebe nedoporučuji.
  Hodně slibují, ale málo splní. Slibují příspěvky, vypisují tisícové položky, ale pouze za získané kredity a těch je velmi málo, za pravidelnou prohlídku u zubaře 60 kreditů, úvodní kredit 100, bonifikační kredit pro klienty s kladnou bilancí 100, slibují kredit 1000 za narození miminka, ale pozor, při narození dvojčat jsem tento kredit nedostala, protože jsem v předchozím roce čerpala kredit pro těhotné. Takže z dlouhého seznamu příspěvků, kde jsou vypsány i několikatisícové položky mi za loňský rok bylo proplaceno necelých cca 1500Kč na dospělou osobu a 4 děti, tedy cca 300Kč na osobu. A nejen proto z OZP odcházím.


  1. // Odpovědět

   A kde vám dají více? Možná u ČPZP. Já byl celý život u VZP a nikdy jsem nedostal nic a ročně kolem tisícovky utratím za vitamíny. Teď teda nově VZP aspoň v rámci Klubu pevného zdraví dává nějaké příspěvky na očkování, ale u OZP si zase člověk může vybrat na co to chce využít. :)


   1. // Odpovědět

    Dobrý den, bohužel s tím nesouhlasím, každý rok VZP mění příspěvky a bonusy, letošní rok má toho mnoho, dentální hygienu, příspěvek na svičení,pro těhotné a děti, dárce krve, příspěvek na odvykání kouření, stačí jen najet na jejich stránky, hezký den


 9. // Odpovědět

  Pan redaktor potvrdil jen moje přesvědčení o tom, že se nikdy nejedná o skutečně profesně napsaný článek, ale o povrchnost s cílem “aktivovat” občana, a to spíše v tom negativním slova smyslu. Vážení diskutující, příspěvky prevence (zažité jako “nadstandardy”) nemají s výběrem pojistného, tedy toho, co za Vás odvede zaměstnavatel, co odvede osoba samostatně výdělečně činná, anebo platby za další kategorie pojištěnců, nic společného. Ze zákona mohou být “nadstandardy” hrazeny z penále, pokut, z přirážek k pojistnému a z úroků vzniklých ze zůstatků bankovních účtů. Tedy zdravotní pojišťovny si musejí vydělat na tyto nadstandardy činností v oblasti kontroly pojistného, kvalitní depozitní politikou k dosažení co nejvyšších úroků u komerčních bank (což asi padne tím, že ministr financí chce účty ZP dát do České národní banky a tato banka je bankou cedulovou, nikoliv obchodní, a proto u ní nelze žádné úroky smluvit). Odvody na zdravotní pojištění naplňují základní fond zdravotní péče a hradí se z nich výhradně zdravotní služby (dříve péče), na kterou má pojištěnec nárok ze zákona. “Nadstandardy” jsou hrazeny nad rámec veřejného zdravotního pojištění občanů, jsou dobrovolným plněním ze strany ZP vůči svým pojištěncům, a to na základě daného slibu, že za splnění určitých podmínek může být pojištěnci poskytnut daný “nadstandard” -viz ust. § 3 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku. Jinak z celkového počtu pojištěnců tvoří tzv. ze zákona pojištění vojáci cca 2,5 %. Smyslem této zákonné povinnosti je jednotný systém zdravotní péče o vojáky v činné službě a spolupráce s Armádou ČR na jednotnosti a systémovosti poskytované zdravotní péče např. s ohledem na specifika účasti vojáků v mezinárodních vojenských misích. Možná, že některé “nadstandardy” u jiných zdravotních pojišťoven jsou lepší, ale vždy je nutné zvážit i jejich dostupnost a podmínky, za kterých je možné si na “nadstandard” sáhnout.


 10. // Odpovědět

  Všichni mi promiňte, ale ještě jednu věc, kterou pan redaktor jaksi tendenčně zkresluje a dokazuje, že zákony k veřejnému zdravotnímu pojištění jsou mu “španělskou vesnicí”, což dokazuje jeho poslední věta u hodnocené ZP Ministerstva vnitra. Všechny zaměstnanecké zdravotní pojišťovny mají stejné složení samosprávného nejvyššího orgánu, kterým je správní rada. Ta se skládá z poměrného zastoupení státu, pojištěnců a zaměstnavatelů pojištěnců, a to vždy 1/3 (§ 10 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb. Přitom zástupci státu jsou jmenováni a další 2/3 členů správní rady jsou voleny. Zaměstnaneckým zdr. pojišťovnám stát nikdy nepomůže – pomůže jen té jediné státní, tj. Všeobecné zdravotní pojišťovně, jak se i v minulosti stalo ze státního rozpočtu. To se to pak dobře hovoří o tom, co VZP vše platí, protože může nastavit ruku státu, na rozdíl od ostatních zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Víte, drazí diskutující, že to co vyberou jednotlivé zdravotní pojišťovny za měsíc, se dá do společného koše a provede se tzv. 100% přerozdělení, kdy se peníze přerozdělí na jednotlivé pojišťovny podle stanoveného klíče s ohledem na počet tzv. nákladově náročných pojištěnců, podle věkového rozvrstvení kmene pojištěnců atd. – ta pravidla jsou přizpůsobována především podle potřeb Všeobecné zdr. pojišťovny. Omlouvám se za možná příliš zevrubný popis, ale už mě štvou ty polopravdy až lži o zdravotních pojišťovnách. Jestli je v téhle republice něco transparentního, je to hospodaření zdravotních pojišťoven. Proč? Zákony a podzákonnými normami je přesně stanoven fondový systém hospodaření zdravotních pojišťoven, je přesně stanoveno, jakým způsobem a v jaké výši je daný fond naplňován a co lze z něj hradit. To se dá vše ověřit v účetnictví zdravotní pojišťovny, která každoročně prochází auditem, kontrolami Ministerstva zdravotnictví a Nejvyšším kontrolním úřadem. Až jednou bude jedna státní pojišťovna, jak po ni mnozí volají, nebude žádná konkurence, stát si bude “občas” využívat peníze na zdravotní služby na jiné účely (a jak dopadl důchodový fond?!?), doktoři se budou muset podrobit diktátu státu a rozdíl si budou doplácet pojištěnci. A to bude teprve fajn.


 11. // Odpovědět

  Jsem mnoho let u OZP. Je to tak, jak již někdo zde napsal. Pojišťovna láká na bonusy, potřebuje platící pacienty co se vyplatí. Ten kdo se nevyplatí, se může dostat do vážných problémů. Od toho je pojišťovna a pojištění, aby pacientovi co má chronickou nebo vážnou nemoc byla umožněna léčba, na kterou by většina neměla potřebné finance. Právě v roce 2016 vypověděla smlouvu lékařskému centru, kde jsou léčeni chronicky nemocní a dosahuje výsledků v léčbě. Já jsem jeden z nich. OZP doporučuje pacientům přejít jinam, kde lékaři přistupují ke konkrétní chronické nemoci tak, že ji v podstatě neléčí a nemoc se stává více chronická a ještě více hůře léčitelná. Takže když má dojít k plnění pojistného, tak se OZP od pacienta odvrátí a pacient má možnosti, buď si péči hradit sám, nebo odjet do Německa do specializovaného centra a platit ještě více a nebo se neléčit. V tomto případě byla OZP ve vypovězení smlouvy jako jediná, takže mě trochu zarazilo pořadí pojišťoven a dal jsem si otázku, zda posouzení je objektivní.


  1. // Odpovědět

   Dobrý den pane Pavel, bohužel s Vámi můžu jen souhlasit, a proto právě VZP Vám zajistí péče a někde jsem četla, že u Českých Velenic mají dokonce smlouvy s lékaři,že jezdí do Gmündu, nemusí se léčit u nás. Myslím, že VZP jde naproti lidem a snaží se vystihnout jejich potřeby,hodně se to vyplepšilo a také co se týká známých, plno lidí k ní přešlo.Pojišťovny lákají na bonusy za pojištěnce jako OZP a VoZP i Vnitro,to podle novin radši skončilo,ale VoZP a OZP, dělá dál nábory a chodí po lidech a bohužel jim pak péči nemohou uhradit.


  2. // Odpovědět

   Dobrý den,
   jsem také u OZP, ale začínám pochybovat… Ten bonusový systém mi přijde nelogický – střádadjí se tam sice bonusy, ale po nějaké poměrně krátké době zase vyprší… :-( To je jako co??? Jsme tam celá rodina, k lékařům chodíme minimálně, jelikož jsme zdraví (ťuk ťuk ;-)),a tak bych čekala nějakou odměnu, když už pak člověk po létech něco potřebuje – třeba rovnátka či brýle pro dítě! Ale velký kulový – zjišťuji že mám (e) bonusů strašně málo, protože mi vždycky naskočily ale zase zmizely! Jenom protože mám na práci taky jiné věci než stíle sledovat, jesli mi v nějaké Vitakarte nevyprší nějaká lhůta… :-(
   Nemátě zkušenosti, zda je to jinde jinak, lepší? Ale obávám se, že asi ne, co?


 12. // Odpovědět

  Dobrý den, když si to tu čtu, tak každého bohužel zajímají benefity, které tady jsou, ale také být nemusí, je to nad rámec, co pojišťovny nabízí. Zřejmě jste všichni mladí a nepotřebujete lékaře. Setkávám se dnes a denně s tím, že jak od ZPMV, tak od OZP, tak od ČPZP a těch ostatních, nemají smlouvy s lékaři. Všichni nadáváte na VZP, její postoj se vyplepšil a korupce, kde není, koukněte se na Vnitro, co tam bylo, pan ředitel si dělal fondy pro lepší klienty a těm platil lázně. Je to směšně, jelikož VZP JE NEJVĚTŠÍ TAK JE TAKÉ POD DOHLEDEm A drobnohledem a bohužel má nejvíc starých lidí a to ostatní totiž pojišťovny nemají, tolik nákladů za lékařskou péči jako VZP, mají mladé lidi, kteří pracuji a odvádí a neplátí za léčení, trochu logiky než začnete někoho hanit, já jsem x let u VZP a nemohu si stěžovat, lékařská péče všude dostupná, nikdy jsem neplatila a navíc síť specializovaných pracovišť a lázeňských míst. Posuzujete pouze jednu pojišťovnu, u které momentálně jste, ale vůbec nic nevíte o těch ostatních.


 13. // Odpovědět

  Nevím jestli jsou pravdivé údaje ve srovnání, ale rozhodně nemůžu souhlasit s tím, že OZP je nejlepší pojišťovna. Jsme u ní mnoho let celá rodina. Nenabízí žádné výhody a bonusy. Nikdy jsem od nich nic nedostal. Snížili i příspěvek pro těhotné a pro miminka. A nejhorší je jak komunikují. Info o tom, že manželka dluží nějaké pojistné nám přišlo 3 roky zpětně. Sama si musela spočítat kolik teda má zaplatit, protože paní na telefonu z pojišťovny jí to nebyla schopná říct, což je pro mě nepochopitelné. TAk jsme to horkotěžko všechno vypočítali a ihned v roce 2015 zaplatili a dnes nám přišli od pojišťovny 2 dopisy, kde je vyúčtování záloh za rok 2013 a 2014!!!! A teprve teď nám poslali info, že máme ještě zaplatit nějaké penále!!! Chápete to, vy před rokem řešíte nesrovnalosti, chcete mít všchno v pořádaku, zaplatíte nehorázné peníze a po roce vám přijde teprve vyúčtování let, za které jste už pojistné zaplatili???? Co to jako má bejt???? Ihned jdeme o této pojišťovny pryč, protože informace nikdo nepodá přesně a jak komunikují s klienty? To bych vám nepřál! A jak je tady očerňována Zdravotní pojišťovna Škoda, tak já nevím, mnoho našich známých ji má, jsou s ní maximálně spokojení a ještě dostávají mnohem více příspěvků na různé věci!!! Takže tento článek zavání trošku reklamou na jednu pojišťovnu!!!


 14. // Odpovědět

  Dobry den vsem , clanek hezky az na to, ze kazdy doktor ted rusi smlouvy s OZP , protoze doktorum neplati.
  Plati tak 60 procent fakturovane castky. To je podle autora nejlepsi pojistovna.


 15. // Odpovědět

  Čtu Vaše komentáře zde, a zřejmě na tom něco bude, hlásím se na rehabilitaci do centra k prof. Kolářovi Praha Chodov a velmi nemile jsem překvapena že 207 je jediná s kterou neuzaveli smlouvu a tedy přemýšlím proč a hledám na netu. Tak jsem narazila na Vaše recenze i diskusi. Platby hotově jsou bohužel vysoké.


 16. // Odpovědět

  Z vlastní zkušenosti můžu řict, že s OZP jsem nadmíru spokojen a mohu doporučit. Už jen výhoda různých benefitů, výhod a vitakarta je velké plus


  1. // Odpovědět

   Jsme u nic taky, líbí se mi příspěvek na saunu mimo jiné.


 17. // Odpovědět

  Tak je to síla, taktéž si přihodím polínko do ohně a specielně na VZP. Manželka je dlouhodobě nemocná se srdcem, před letošními prázdninami ji na kardiu v Liberci řešili závažný problém a k jeho “vyřešení” bylo vybráno pracoviště v Hradci Králové. Potud nic zvláštního, ale. Jsme v České Lípě a i když mi manželka kolabuje, celý léto musela čekat, než se laskavě něco rozhodlo a třešnička na dort: absolutně nemá nárok na odvoz do Hradce, osoba kolabující se srdcem!!! Takže VZP pro mě = UŽ NIKDY a sháním celé rodině pojišťovnu jinou.


 18. // Odpovědět

  Celá naše rodina ma OZP. Čerpáme ruzné příspěvky.. a žádný dr nikdy neodmítnul, že by s ní neměl smlouvu, takže za mě OK.


 19. // Odpovědět

  Jsme celá rodina u OZP a nemůžu si stěžovat. Letos jsme zrovna využili příspěvek na dětský tábor pro naše děti a opravdu se to velmi hodilo. To nemluvím o dalších výhodných benefitech které nabízí. Určitě toho ještě spoustu využijeme.


 20. // Odpovědět

  Jsem spokojená s kvalitou poskytovaných služeb a se zasíláním pravidelného bulletinu, kde je křížovka o ceny


 21. // Odpovědět

  Prevence přece není to jediné, co člověk řeší. Pokud vím, že mám vrozenou dispozici k nějakému problému, chci vědět, která pojišťovna mi jak ochotně proplatí léčbu. V tom je vojenská pojišťovna celkem dost spolehlivá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *