Twisto - Získejte 300 Kč za registraci

Obhajoba neobhajitelného: Dětská pornografie

V tomto článku se formou fiktivního rozhovoru snažím vysvětlit svůj pohled na problematiku kriminalizace dětské pornografie a snažím se ukázat, že současný stav je absolutně zvrácený a škodlivý.

Dětská pornografie - Pedobear

Pojem dětská pornografie je ve společnosti zakořeněn v silně negativní konotaci. Tato negativita jde mnohem hlouběji než je obvyklé u jiných kontroverzních témat. Například trestný čin vraždy je stejně jako dětská pornografie nelegální, jeho nezákonnost vychází ze společenského pohledu, který vraždu správně chápe jako nepřijatelný čin. U dětské pornografie vychází naopak chápání společenské nepřijatelnosti z její nezákonnosti. Kvůli tabuizování a neznalosti tohoto tématu je pohled většiny společnosti řízen prakticky výhradně zákonem. Podobně jako u dětské pornografie je společenský pohled „ze zákona“ vytvářen například u problematiky drog nebo kopírování, nemohu si však vybavit případ, kdy byl tento přetlak zákonné autority tak velký jako u dětské pornografie.

Tak ty chceš legalizovat zneužívání dětí? Zbláznil ses?

To nechci, chci děti chránit před zneužitím, chci legalizovat dětskou pornografii.

To je přece jedno a to samé! Dětská pornografie = zneužití dítěte.

Určitě se shodneme na tom, co je to zneužití dítěte. Zákony bránící zneužití dětí jsou v tomto kontextu správné a každé zneužití dítěte musí být potrestáno. U dětské pornografie však zákon netrestá zneužití dítěte, vlastně v celém zákonu o zneužití není ani slovo. Trestá tři věci: výrobu, držení a šíření dětské pornografie.

Ale pořád tam dochází ke zneužití dítěte!

Při jednom konkrétním způsobu výroby ano, ale existují i spousty dalších způsobů výroby, kdy dítě zneužito není, protože prostě není při výrobě přítomno.

Jak si to jako představuješ?

Četl jsi Lolitu od Nabokova? To je dle zákona dětská pornografie. Myslíš si, že při psaní tohoto románu došlo ke zneužití dítěte? Kvůli tomu, že zákon zakazující dětskou pornografii nemluví vůbec o zneužití dítěte, jsou všechna díla zobrazující sexuální motivy dětských postav automaticky považována za dětské porno a tudíž za trestné. V naší zemi nesmíš vlastnit ani hentai (japonská kreslená pornografie) s touto tematikou, není možné legálně takový film vytvořit počítačovou animací (a počítačové rendery dokáží být k nerozlišení od reality), nemůžeš ani upravit speciálními efekty film s dospělými herci tak, aby vypadali jako děti. Přitom to jsou všechno příklady, kde dítě při výrobě nefiguruje.

Smyslem je ale ochrana dětí. Výroba je zakázána pro jistotu všechna, protože nejde dost dobře poznat, jestli ke zneužití dítěte došlo.

Proč je tedy dovoleno ve filmech zobrazovat násilí? Proč je dovoleno zobrazit ve filmu vraždu? Tam přece taky nemůžeš poznat, jestli někdo nepřišel k újmě.

To je něco jiného, vraždy a násilí točí renomovaná filmová studia, producenti dětské pornografie nejsou pod žádnou kontrolou.

Ale to je přeci kvůli tomu, že je natáčení dětské pornografie ilegální. Když by nelegální nebylo, dostalo by se producentům stejné, ne-li větší kontroly než je tomu u pornografie zachycující dospělé osoby.

Pedofilové ale budou chtít zobrazení reality, budou tlačit na výrobce, aby pro výrobu zneužili skutečné děti. A někteří producenti to udělají.

Tohle bude přece pořád trestné. Když producent klasického filmu místo triku natočí skutečnou vraždu, tak toho, kdo vraždil čeká vězení a pokud se na tom podílel i producent, půjde sedět taky.

Ale když bude dětské porno legální, bude o něj přece větší zájem a najde se víc takových producentů. Je mi jedno, že půjde sedět, nechci aby byly zneužity děti!

Mýlíš se, je to naopak. Na trhu, kde je dětská pornografie nelegální existuje převis poptávky nad nabídkou, na legálním trhu dojde brzy k nasycení a tlak na výrobu poklesne. Dojde k tlaku na cenu a v takové situaci by bylo zneužití dítěte do filmu dokonce (krom legální a společenské i) ekonomická sebevražda.

Dostatek produktu na trhu podpoří i poptávku.

Pedofilie není nakažlivá ani záviděníhodná. Pedofilové potřebují uspokojit svůj chtíč. Tenhle trh má prakticky konstatní velikost a (ne)legalita dětské pornografie na jeho velikost nemá vliv.

Dobře, ty ale navrhuješ zrušit celý zákon, tedy i legalizovat způsoby výroby, při kterých ke zneužití dochází.

I kdybychom takovou výrobu legalizovali, samotné zneužití dítěte zůstane trestné, ať už u toho někdo drží kameru nebo ne. Můžeme se bavit o tom, že zneužití, při kterém dochází k výrobě pornografie, bude trestáno přísněji. Současný stav je ale převrácený a nesmyslný.

Krom výroby je ilegální i distribuce. Nechci, aby bylo legální šířit dětské porno, při kterém ke zneužití již došlo. Taková díla už existují a legalizací distribuce by se dostala na legální trh. Je to jako by ty děti byly zneužity znovu a znovu.

Tato představa je opět mylná. Například v Německu existuje organizace sdružující osoby, které byly jako děti zneužity pro dětskou pornografii. Když byly diskutovány možnosti zavedení cenzury, zabraňující šíření dětské pornografie na Internetu, tito lidé byli první, kdo byl proti jakémukoliv omezení distribuce dětské pornografie. Taková cenzura pro ně prostě znamená snahu dívat se jinam a zametat problém pod koberec. Doslova se nechali slyšet: „Je to, jako byste nás znásilnili podruhé.“

To, že jim takové šíření nevadí, je možná jenom další důsledek zneužití.

Neřekl jsem, že to obětem nevadí. Chápou ale, že cenzura těchto děl bude mít jediný důsledek: Pedofilové se neuspokojí nad již existujícím dílem a budou hledat uspokojení jinde. Třeba u současných dětí. A to jim vadí mnohem, mnohem víc.

Já ale vůbec nechci, aby se dětské porno k pedofilům dostalo, držení je nelegální proto, že s jídlem roste chuť a pedofily, kteří budou mít přístup k dětské pornografii, to vyprovokuje k tomu, aby zneužili skutečné dítě! To je přece přesně smyslem toho zákona, zabránit zneužití dítěte, a ty bys toto legalizací držení znemožnil.

Představa, že pedofil po shlédnutí dětského porna půjde a znásilní dítě, je zcela ekvivaletní tomu, že bych si v trafice koupil Hustler a pak kvůli tomu znásilnil trafikantku. Mícháš dohromady dvě různé věci. Ppedofilie není sexuální násilnictví. To je úplně jiná porucha a i když se někdy vyskytují současně, takových případů je minimum. Každý sexuolog ti potvrdí, že s jídlem u pedofie prostě chuť neroste. Naopak, pokud bude mít pedofil možnost se uspokojit nad pornem, bude mít o děti minimální zájem. Pravidelný přistup k dětské pornografii vede dle sexuologů ke stabilizaci jedince a snížuje jeho nebezpečnost.

Takoví jedinci mají být stejně izolováni od společnosti v ústavech. Zdravá společnost nepotřebuje legální dětskou pornografii stejně tak jako nepotřebuje takové vadné jedince.

Nemůžeme izolovat jedince od společnosti jenom kvůli tomu, že se narodil se sexuální poruchou. To bychom mohli takto začít zavírat do ústavu homosexuály, pak příjdou na řadu vyznavači BDSM a fetišisti a nakonec tam skončí každý, kdo provozuje jinou než misionářskou polohu potmě a potichu. Od společnosti je třeba izolovat takové jedince, kteří se dopustí vůči společnosti nebo jinému jednotlivci činu, který lze považovat za poškozující. Pedofilové, kteří dokáží ovládat svou poruchu a tudíž se žádného takového činu nedopustí, mají plné právo být členy společnosti. Dětská pornografie pedofilům pomáhá svoji poruchu kontrolovat, její kriminalizace způsobuje pravý opak. Právě proto tvrdím, že legalizace dětské pornografie děti chrání.

Já tomu prostě nevěřím. Když by to bylo jak říkáš, proč máme takový zákon? Proč žádný jiný politik neobhajuje tuto verzi?

Těch důvodů je několik. Historicky byla (nejen dětská) pornografie chápána jako něco nemravného a nemravné věci bylo třeba vymýtit. Mnoho zákonů bylo ovlivněno podobným morálním pohledem. Zároveň je toto téma dodnes značně tabuizováno. Pak už stačí malé nepochopení problematiky, trocha populismu či lobby a máme tu zákon, který je naproto v rozporu s původním záměrem. Ostatně, takových zákonů není málo. Všichni víme, jakou kvalitu má legislativní činnost našeho Parlamentu. Existují také zájmové skupiny, kterým kriminalizace dětské pornografie vyhovuje z jiných důvodů než je ochrana dětí. Kopírovací průmysl miluje zákony proti dětské pornografii. Pokud totiž zákon stanoví, že je šíření nelegální, nutí například poskytovatele internetového připojení k zajištění nedostupnosti takových děl a tedy prakticky k cenzuře. A jakmile máme jednou zavedeny nástroje pro cenzuru, je pak velice jednoduché (a především levné) je použít pro další účely. V případě kopírovacího průmyslu je to použití cenzury k prosazování kopírovacího monopolu. Nelze se divit, že politici takovým skupinám jdou na ruku. Takové cenzurní nástroje lze samozřejmě využít i k potlačení nepohodlných politických názorů.

To zavání spiknutím…

Jenom říkám, že kriminalizace dětské pornografie některým skupinám usnadňuje cestu k prosazení svých zájmů a to i za cenu kriminalizace občanů, kteří společnosti nijak neškodí, a za cenu zvýšení ohrožení dětí. Dětská pornografie nemá pro společnost ani jeden škodlivý důsledek, její kriminalizace ano. Zákony, které společnosti škodí, musíme zrušit. Navíc, vždyť přeci jde o bezpečnost našich dětí.

Autor článku nepodporuje zneužívání dětí a jako každému se mu taková představa hnusí. S kriminalizací dětské pornografie jsme však vylili vaničku i s dítětem a současná právní úprava jde absolutně proti původnímu záměru. Zákaz distribuce a držení dětské pornografie lze zrušit okamžitě a toto bude mít pozitivní efekt na bezpečnost dětí. Zákaz výroby lze redukovat na odstavec v zákonu o ochraně dětí před zneužitím a to zvýšením trestu za takové zneužití dítěte, při kterém došlo k výrobě dětské pornografie.

Vyšlo v Pirátských novinách

Doporučujeme také:
Peter Schiff – Neregulujme zbraně
Proč bychom měli legalizovat heroin?
Proč liberalizovat drogy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *