daně

Včera 22. června byl v České republice Den daňové svobody. Toto označení se užívá pro den, kdy přestáváme pracovat na stát a po zbytek roku nám stát vydělané peníze s laskavostí ponechá.

Tento článek je fikce a marketingový tah. Úkolem je vyzkoušet, zda je možné podobným textem přilákat inzerenty či nové čtenáře skrze vyhledávače. Neberte prosím obsah tohoto článku vážně a podpořte náš projekt, který bude bojovat za ekonomickou svobodu a plošné snížení daní, aby naše česká ekonomika mohla znovu růst a národ prožívat blahobyt!

Proč tankujeme o tolik dražší benzín než Američané? Proč máme tak drahé potraviny k poměru k našim platům v porovnání se západními zeměmi? Kolik je daň z benzínu? Proč mezinárodní dopravci netankují benzín u nás? Na tyto otázky Vám odpoví tento článek.

S postupující krizí ministry financí stále více tlačí ta nemilá skutečnost, že státní pokladny fungovaly celá minulá desetiletí na dluh. Setrvalá nerovnováha mezi státními příjmy a výdaji se začala jevit politikům jako problém, který by se měl „nějak“ řešit. Ovšem sebemenším omezením výdajů se dostávají pod tlak mocných i početných zájmových skupin podpořených hospodskou moudrostí
Read More

Lidé čtou a sledují příběh svobodného muže Solomona Northupa a jsou oprávněně rozhořčeni nad morálkou společnosti, která dovolila, aby tento muž promrhal dvanáct let svého života jako otrok.