ekologie

Jak známo, globální teplota od začátku tisíciletí neroste, zatímco koncentrace CO2 v atmosféře dál stoupá (z 370 na 390 miliontin částic atmosféry neboli z 0,037% na 0,039%), jak ukazuje obrázek: