hazard

Hazardní hry patří spolu s kouřením či prostitucí mezi nešvary, které by mnozí rádi sprovodili ze světa, ať již osvětou nebo zákazem. Vykázání heren se stalo v mnoha obcích tématem volební kampaně. Nabízí se tedy otázka, zda je správné hazard – a podobné neprestižní lidské záliby – zakázat či vykázat.