kapitalismus

Zastáncům kapitalismu a volného trhu je mnohdy od intervencionistů nadáváno do elitářů, kteří chtějí pomoci jen nejbohatší desítce a ostatní ožebračit. Nic nemůže být vzdálenější pravdě, hlavně pokud vezme v potaz, že skutečné elitářství a snahy o oligarchii plynou právě z řad intervencionistů všech barev a přesvědčení.

Cílem komunistických revolucí 20. století bylo znárodnit majetek v držení soukromých firem a dát ho do rukou „vykořisťovaným“ pracujícím, v jejichž potu byl údajně vytvořen. Amerika založila celé své hospodářství na tom, že tuto myšlenku odmítla. Nicméně výsledkem současných a plánovaných daňových zákonů je tak obrovská míra znárodnění, že i ten nejzuřivější bolševik by blednul
Read More

Měl jsem to štěstí, že jsem se narodil v jedné z nejbohatších částí světa. V našich končinách se mají i ti nejchudobnější líp než středověcí králové. Bohužel většina světa je stále velmi chudá. Máloco mi proto dělá takovou radost jako to, když vidím, že nějaká část světa bohatne. A pokud mluvíme o té části světa,
Read More

V minulosti byla Velká Británie zemí, která měla systém soukromých převážně charitativních nemocnic. Tento systém byl docela rozsáhlý a nevedl si na tehdejší dobu nějak špatně. V tomto příspěvku si historii těchto nemocnic přiblížíme. Až do 16. století působili v Británii církevní nemocnice, v tomto století však byly díky odloučení anglické církve od Říma zrušeny kláštery a
Read More

V tomto příspěvku se podíváme na rozsah soukromého základního školství a gramotnosti ve Velké Británii (především v Anglii a Walesu) v době 19. století. V době počátků průmyslové revoluce ve Velké Británii (poslední třetina 18. století) byla gramotnost neobvyklou dovedností, kdy nebyly asi 3 ze 4 dětí schopné číst, psát anebo provádět základní počty. Nicméně
Read More