konkurence

S postupující krizí ministry financí stále více tlačí ta nemilá skutečnost, že státní pokladny fungovaly celá minulá desetiletí na dluh. Setrvalá nerovnováha mezi státními příjmy a výdaji se začala jevit politikům jako problém, který by se měl „nějak“ řešit. Ovšem sebemenším omezením výdajů se dostávají pod tlak mocných i početných zájmových skupin podpořených hospodskou moudrostí
Read More

Takový byl název dalšího z diskusních seminářů pořádaných Liberálním institutem. Musím však přiznat, že po několika desítkách minut, kdy jsem poslouchala jednoho z hostů, pana Ing. Martina Dvořáka, ředitele Pražské hromadné dopravy, nebyla jsem si vůbec jistá, zda jsem opravdu v liberálním institutu.

A. Daňoví poplatníci hledají lepší podmínky, vlády se brání Aniž bychom potřebovali složité teorie, je zřejmé, že ve sporu daňová harmonizace vs. daňová konkurence proti sobě stojí na straně konkurence daňoví poplatníci, kteří chtějí mít svobodu vybrat si nejpříhodnější podmínky, a na straně regulace stojí vlády uvalující vysoké daně, které se bojí, že přijdou o
Read More

V červenci proběhla beseda Svobodných v Praze, které se ujal zakládající člen strany a dlouholetý člen republikového výboru Martin Pánek. Pánek je studentem na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, strávil nějaký čas v Číně a účastnil se stáže v americkém Cato institutu. V tomto 45 minutovém videu vysvětluje výhody daňové konkurence.