krize

Když vám něco nejde a ostatní to vidí, máte dvě možnosti. Buď se podíváte do zrcadla, přijmete, že něco děláte blbě, a změníte sebe, nebo najdete pro ostatní viníka vlastních neúspěchů jinde. O ničem jiném sankce USA a EU proti Rusku nejsou. Jde o absenci vlastního pohledu do zrcadla a výrobu nových nepřátel a budoucích
Read More

Měly dotace Evropské unie vliv na příchod recese do států tohoto společenství v roce 2008? Empirický výzkum tuto hypotézu do značné míry připouští. Ekonomiky států, které obdržely v letech 1995-2007 nejvíce dotací z Evropské unie, posléze během let 2008-2012 klesaly nejrychleji. Evropské dotace totiž přispěly k tomu, že si celá řada států během hospodářského růstu žila nad poměry a
Read More

Tak prý tu máme konec recese. U nás i v eurozóně. Média slaví, politici se exhibují; tím spíš, že máme před volbami. Před volbami máme taktéž u nás i v eurozóně – tedy v Německu. Česká ekonomika roste mezikvartálně shodou okolností stejně rychle jako německá, totiž o 0,7 %. Takže celou Evropou duní v médiích úchvatná zpráva: Nejdelší
Read More

Dnešní příspěvek se bude věnovat fenoménu, který je některými pociťován jakožto „krize demokracie“. Eufemisticky tak označuje fakt, že ze všech moderních zastupitelských vlád se stal „kopací míč skupinových zájmů“. Protože celé téma již v 70. letech dvacátého století brilantně zpracoval F. A. von Hayek, nemá smysl, abych ho nějak neobratně přežvykoval. Prostě zde uvedu rozsáhlejší
Read More

V minulém článku jsme Vám ukázali reklamu na Rona Paula, která byla v předvolební kampani zakázána. Nyní se podívejme na jeden z nejlepších projevů, který Ron Paul předvedl. Ron Paul v tomto projevu pouze klade otázky, stejně jako jsme se snažili my v článku Proč legalizovat heroin, kde naleznete další video tohoto velmi inspirativního liberála.