mýtus

V dobách hospodářského poklesu je velmi často zmiňován jeden z nejvíce rozšířených ekonomických mýtů. V tisku nebo mezi levicovými ekonomy se nezřídka objevuje tvrzení, že ekonomiku táhne spotřeba, respektive, že zvýšení spotřeby v krizi opět nastartuje ekonomický růst a „společnost“ začne znovu prosperovat.

Vzhledem k častému překrucování slova inflace je nezbytné porozumět samotnému termínu. Inflací tedy budeme v duchu klasiků rozumět růst množství peněz. Oproti tomu změnou cenové hladiny[1] rozumíme změnu ceny nějakého spotřebního koše.

Tento text původně vznikl jako poznámka k článku Ludwiga von Misese – Hlavní zdroj zisků a ztrát na trhu, ale jelikož přesáhl své původně plánované rozměry, rozhodl jsem se ho uveřejnit jako samostatný článek. Podle mého nejdůležitější skutečností, kterou Mises v tomto svém článku zmiňuje, je výhodnost jakékoliv dobrovolné směny pro obě strany.

Hrubý domácí produkt (HDP) resp. jeho růst je spolu s dalšími ekonomickými veličinami modlou většiny ekonomů, politiků, ekonomických komentátorů a všelijakých šarlatánů. Nejen ekonomické deníky nás neustále zahlcují zprávami typu „ČNB upravila výhled růstu HDP na 2,5%“ či „kvartální růst HDP byl ve skutečnosti nižší o 0,1 procentního bodu“ a tak podobně. Posedlost růstem HDP
Read More