prohibice

Společnost konce 20. století se jistě potýká s mnoha problémy. Za jeden z nejčastěji zmiňovaných jsou považovány drogy. Vlády většiny zemí světa používají nejen neustále nákladnější, ale i represívnější prostředky na jejich potírání v naději, že tento jev jednou vymýtí a svět se bude mít lépe.