regulace

Téma regulace je v posledních letech velmi aktuální, a to oprávněně. Směrnice, zákony, vyhlášky a nařízení všeho druhu denně ovlivňují jednání stamilionů obyvatel členských zemí Evropské unie. Výsledkem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) z České republiky a Nadácie F. A. Hayeka ze Slovenska je studie s názvem „VYBRANÉ REGULACE EU A
Read More

Dnešní vlády běžně zasahují do hospodářského života. Kromě zdanění máme například regulaci cen, regulaci množství produktu, hygienické předpisy, zemědělskou politiku atd. Nejinak tomu však bylo i v dávné minulosti. Již v období nejstarších známých států starověku, které vznikaly v povodí Nilu, Eufratu a Tigridu zde existovala snaha státu regulovat hospodářství. Lze se o tom dočíst
Read More