soukromé

V tomto příspěvku se podíváme na rozsah soukromého základního školství a gramotnosti ve Velké Británii (především v Anglii a Walesu) v době 19. století. V době počátků průmyslové revoluce ve Velké Británii (poslední třetina 18. století) byla gramotnost neobvyklou dovedností, kdy nebyly asi 3 ze 4 dětí schopné číst, psát anebo provádět základní počty. Nicméně
Read More