Nový magazín o VPN a internetové bezpečnosti.

Švédsko ve zkratce

Na žádost jednoho čtenáře vytvářím kratší verzi článku Švédsko zbohatlo díky liberalismu, nikoliv socialismu. Naopak koho zajímá větší hloubka, tomu doporučím knihu Globalizace.

rok 1850 – Švédsko bylo chudší než dnešní Kongo. Průměrná délka dožití byla poloviční a kojenecká úmrtnost třikrát tak vysoká jako v dnešní průměrné rozvojové zemi. 1 pokoj obvykle obývala pětičlenná rodina.

1850 – 1950 – Období liberální politiky, nízkých daní a minimálních zásahů do trhu. Zosminásobil se národní důchod, počet obyvatel vzrostl dvojnásobně, kojenecká úmrtnost klesla z 15% na 2%, průměrná délka dožití stoupla o 28 let. Švédsko se proměnilo v jednu z nejbohatších zemí na světě. Vznikají nejvýznamnější švédské společnosti jako Electrolux, Ericsson a IKEA.

1950 – Daně ve Švédsku byly nižší a veřejný sektor byl menší než ve zbytku Evropy i USA. Švédsko uplatňovalo ekonomickou politiku nezasahování – laissez faire. Daňová zátěž na úrovni 19% HDP.

1950 – 1960 – Daňová zátěž nepřesáhla 31% HDP. I přes zvyšující daně Švédsko pokračovalo v liberální politice nízkých cel a svobodě v podnikání.

1960 – 1980 – Země začala masivně regulovat. Veřejné výdaje stouply z 31% na 60% HDP. Sociální demokracie vypráví o svých úspěších, ale ve skutečnosti sklízí plody liberální politiky z předchozích let.

1990 – 1999 – Švédsko snížilo daňovou zátěž z 52% na 42% HDP. Zrušilo daň darovací, dědickou, stavební a daň z bohatství. Finanční, telekomunikační, mediální trh a trh s elektřinou byly deregulovány. Došlo k částečné reformě penzijního systému tržním směrem. Soukromé subjekty mohly vstupovat i do zdravotnictví a školství. Země si uvědomila, že pro rychlejší růst je potřeba více svobody. Po těchto reformách roste HDP Švédska strměji než v 80. letech.

2015 – Švédsko je 18. nejbohatší země. Politika sociální demokracie zabrzdila švédský zázrak. I přes vysoké zdanění je však Švédsko 32. ekonomicky nejsvobodnější zemí. Protože mají vysokou svobodu podnikání, svobodu obchodu, monetární svobodu, svobodu investování, nízkou míru korupce a vysokou ochranu soukromého vlastnictví. Všechny tyto faktory zemi pomohli, aby se s krizí vypořádala lépe než země s nízkou ekonomickou svobodou na jihu Evropy.

Autorem této kratší verze je Ladislav Výsmek

Doporučuji také:

Jak sociální stát zkazil Švédsko

Švédsko: chudší, než si myslíte

Ekonomická svoboda je výsadou pouze pěti zemí světa

1 komentář


  1. // Odpovědět

    Autor tohoto rozboru je silně mimo řadu velmi důležitých poznatků ověřených statistickými a vědecky vyhodnocenými poznatky. Jednak srovnání s Kongem je informace silně přitažená za vlasy. Švédské království rabovalo již během 30-ti leté války značnou část Evropy. Má velmi solidní nerostné bohatství a umělo využít obě světové války ve 20. století k rychlému bohatnutí. V ojedinělém a doloženém rozboru přes OSN k roku 2000 se zařadilo ve vyhodnocení téměř 130 indikátorů v pěti oblastech porovnávání kvality života a udržitelného rozvoje ve světě na 1. – první – místo tohoto mimořádně kvalitního rozboru. Porovnávat státy podle výše zdanění příjmů je značný problém. Bohatství se mnohdy nevyrovná důstojnosti vztahů mezi lidmi, sociálními vrstvami a hlavně nemusí pramenit z činností při nichž vykořist´ovatelé jsou solidární s lidem zemí, které drancují. ČR to velmi intenzivně poznává odcházením zisků do ciziny, každý rok je to kolem 0,5 biliónu Kč. Takže prosím, nelžete!!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *