Twisto - Získejte 300 Kč za registraci

Svobodní pro mne nemají alternativu

Tento svůj dnešní blog věnuji svým přátelům, se kterými diskutuji na téma Svobodní a pokusím se, jasně a srozumitelně, své členství v této politické straně vysvětlit.

A protože mnoho z těchto přátel jsou členy či příznivci jiných politických stran, z mého pohledu, dnes již jen trochu málo napravo od středu, a vystřelí jako čertík z krabičky pokud se při argumentaci vymezuji vůči jejich stranám, budu hovořit o Svobodných bez těchto srovnání. Dalším důvodem je i skutečnost, že jsem byl dlouholetým voličem jedné z těchto stran a nemám potřebu do ní dnes kopat, tím méně, čím více, sleduji její úpadek.

A proč tedy právě Svobodní? Protože NE nesvobodní. Říká se, že v jednoduchosti je síla i krása a v této krátké odpovědi se skrývá jeden z nejsilnějších důvodů mého členství.

Je třeba si přiznat, že v otázce osobní svobody a úcty k ní, nemá Strana svobodných občanů na politické scéně alternativu. A tato skutečnost je posilována každým dalším zákonem, nařízením a regulací, které ostatní strany navrhují a mají ve svém programu pro naše dobro. O regulaci přicházející z EU myslím není potřeba hovořit.

Nejsem anarchista a nejsem pro zrušení všech zákonů a předpisů jak je někdy Svobodným předhazováno. Opravdu bych nerad rušil zákon o provozu na pozemních komunikacích a potkával na dálnici souseda v protisměru (a on by to tam fakt pustil :). Nicméně si myslím, že míra regulací a omezení stejně jako zásahů do života obyvatel již dávno přesáhla míru nezbytnou.

Vymezuji se a jednoznačně nesouhlasím s „ušlechtilou“ záminkou obětování svobody jedince pro blaho společnosti a to v okamžiku, kdy rozhodnutí o obětování mé svobody činí cizí, nekompetentní lidé a z tak vylhaných důvodů. A samozřejmě mám v úctě a obdivu ty, kteří dokázali pro svobodu ostatních obětovat tu svou a někdy i to nejcennější co měli, svůj život.  Hranice své svobody spatřuji tam, kde bych již narušoval či poškozoval svobodu druhých. Jsem pro jasná pravidla na místě, kde je to nezbytné a slovo nezbytné považuji při návrhu či úpravě zákonů za klíčové.

A právě proto je omezení moci politiků a zeštíhlení státu to, s čím se mohu v programu Svobodných plně identifikovat. V neposlední řadě jsou to i osobnosti v řadách Svobodných jako je předseda Petr Mach, jehož kultivovaný projev a racionální argumenty jsou v ostrém kontrastu s populismem a buranstvím některých oponentů či zkušený politik a jeden ze zakladatelů strany Jíří Payne.

Lidé, kteří si myslí, že strana, která nedosáhne svým volebním výsledkem na vstup do poslanecké sněmovny nemá smysl, nebo volební hlas pro ni je ztracený, se v případě Svobodných mýlí. Pro mne má u Svobodných smysl už jen jejich samotná existence.  Fakt, že v dnešní době je zde strana, která hájí svým programem individualitu člověka, jeho svobody i osobní odpovědnost při rozhodování, je pro mne plně postačující.

Jiří Hemerle je místopředseda Svobodných v Plzeňském kraji, vyšlo na hemerle.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *