Společnost

Čas od času se stane, že zkratka se stane slovem – i v běžné mluvě frekventovanějším, než původní cosi, co mělo být zkráceno. A tak dnes spíš při hovoru řekneme „espézetka“, než se namáhat se sáhodlouhým „státní poznávací značka“. Anebo „úesá“ namísto „Spojené státy americké“. Anebo „ten vůl“ namísto „učitel fyziky mého syna“. Logické. Prosté a funkční.
Read More

Levicové strany jsou tu proto, aby pomáhaly sociálně slabším a chránily pracující dělníky, jsou to strany pro obyčejné lidi! Naproti tomu stojí strany pravice, které hájí zájmy bohatých, kteří se nechtějí vzdát svých nashromážděných často nakradených majetků ve prospěch ostatních. To jsou výroky, které často slýchávám, slova, která u volby často rozhodují. Jsou ale pravdivá?
Read More

V následujících volbách se očekává triumf levice. Vyskytují se dokonce názory ve smyslu „ale vždyť je to normální, přirozené, a vlastně i nutné, Češi jsou totiž tradičně levicový národ.“ Ale ne, není to tak. Češi nejsou levicový národ. Rozhodně ne levicovější, než je obvyklé na evropském Západě. A už vůbec ne tradičně.

Na internetu jsem narazil na velmi zajímavé video z roku 1936 od Jana Antoníma Bati (nevlastní bratr českého podnikatele Tomáše Bati, který po jeho smrti převzal firmu), kde hovoří o budování státu pro 40 milionů obyvatel. Nemluví však o nějakém kolektivistickém budování, o kterém sní socialisté, ale vyzdvihuje individualismus a osobní zodpovědnost.

V minulosti byla Velká Británie zemí, která měla systém soukromých převážně charitativních nemocnic. Tento systém byl docela rozsáhlý a nevedl si na tehdejší dobu nějak špatně. V tomto příspěvku si historii těchto nemocnic přiblížíme. Až do 16. století působili v Británii církevní nemocnice, v tomto století však byly díky odloučení anglické církve od Říma zrušeny kláštery a
Read More

Pokud existuje nějaké téma, kde se všichni liberálové neshodnou na jednom řešení, tak je jím určitě integrace a Islám. Z ekonomie víme, že integrace přináší celou řadu pozitivních externalit – levnější pracovní sílu, nové podnikatele, a pokud je správně nastavený sociální systém, tak bychom měli imigranty vítat s otevřenou náručí.