Twisto - Získejte 300 Kč za registraci

Více než polovina dětí je vězněna aniž by spáchala zločin

Murray Rothbard ve své knize Etika svobody z roku 1982 píše, že podle odhadů 25 až 50 procent mladistvých je vězněno státem, aniž by spáchali zločiny, za které by bylo možné trestat i dospělé.

Podle Rothbarda se jedná například o záškoláctví, útěky, sexuální vztahy či jen pouhou neposlušnost. Za nic takového bychom dospělé lidi nezavírali do vězení. Dospělí lidé mají svobodu opustit své zaměstnání nebo domov. Samozřejmě mohou svobodně navazovat sexuální vztahy a pokud vyloženě někomu nepáchají újmu, pak se nemusí žádným cizím lidem dvořit poslušností.

Česko – současnost

Rothbard mluvil o 80. letech v USA. Od té doby narostla osobní svoboda tam i v České republice. Svět se velmi liberalizuje. Rostou práva žen či homosexuálů. Ale jak jsou na tom práva dětí?

Právo opustit svou rodinu a vybrat si jinou nemají. Právo opustit školu a vzdělávat se alternativně nebo se rovnou živit, také ne. Mohou žít sexuálním životem? Striktně od 15 let. A lze být neposlušný k autoritám jako jsou učitelé? Neobejde se to bez následků.

V roce 2018 bylo v českých výchovných a diagnostických ústavech 1387 dětí. Pouze 73 z nich (5 procent) byli soudem usvědčeni z trestného činu. To jsou ti dětští vrazi a násilníci.

Většina vězněných dětí, 895 z 1387 (65 procent) má soudem uloženou jen ústavní výchovu. Tyto děti za sebou nemusí mít žádnou trestnou činnost, ale může to být pouze záškoláctví či útěky z dětského domova. (zdroj Novinky.cz)

V ústavech se pak mísí děti, které jsou skutečně nebezpečné s těmi, které mají jen problémy v chování.

Otázka na závěr: Chceme zavírat děti do izolace i za činy, za které bychom nepotrestali dospělého?

Ladislav Výsmek je autor projektů EkoKing.cz a NEdaním.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *