Nový magazín o VPN a internetové bezpečnosti.

Vlčí smečka a “minimální” mzda

Za sedmero horami a sedmero řekami žila vlčí smečka, která se doposud ničím nelišila od ostatních. To se však mělo brzy změnit.

Jednoho dne předstoupil vlk Bobik, který patřil ve smečce k nejmoudřejším a přednesl návrh. Ten chtěl zabránit lovu drobné zvěře, protože takto malé úlovky jsou pod vlčí úroveň ,a že se z takových úlovků ani někteří neuživí. Vlkům se myšlenka jísti pouze velkých kořistí líbila, přece když budou všichni jísti velkou zvěř, budou se mít lépe. Návrh tedy prošel v platnost následující den.

Již o několik dní později se však vyskytl problém s nejslabšími kusy smečky, kteří nebyli schopni tak velkou zvěř lovit. Jejich malé zásoby se začali tenčit a začali se bouřit. Bobik však stál za tím, že jísti drobnou zvěř je pod úroveň jejich smečky a vymyslel tedy řešení. Návrh měl přinutit silné vlky odevzdávat část svých úlovků slabším kusům. Ti by měli díky této pomoci nabrat síly, aby byli schopni také lovit velkou zvěř. Tento návrh už však takovou podporu nezískal, ale jelikož byl Bobik považován za moudrého, návrh prošel.

Den za dnem smečka pravidla dodržovala. Slabí a lovu neschopní byli spokojeni, jelikož dostávali stejné množství potravy, jako když si lovili drobnou zvěř. Silní byli zase nespokojeni, jelikož jejich námaha vynaložená na lov nebyla dostatečně odměňována a museli velkou část dávat nelovícím vlkům, ale i přesto systém v počátku fungoval. Lov se však stával demotivující a nelovících vlků začalo přibývat, protože energie vynaložená na lov byla větší, než energie kterou získavali ze zbytku kořisti.

Tento stav se začal vymykat kontrole ve chvíli, kdy už nebylo dostatek vlků, kteří lovili a maso již nestačilo. Obě strany se začali bouřit. Nelovícím se nedostávalo co měli slíbeno a lovícím se nelíbilo, že musí odevzdávat velkou část svých úlovků. Čekali tedy od Bobika další řešení, který si však již nevěděl rady.

V této složité situaci předstoupil vlk Spasitel, který smečku přesvědčil, že jádro problému spočívá v minimální velikosti lovené zvěře a navrhl zrušení této míry. Od té doby smečka opět spokojeně funguje.

Filip Mlíčka je student NF VŠE, vyšlo na blog.idnes.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *